" /> Van bi inox 304 Kitz 10UTB 10UTBM - Van điều áp - Van giảm áp
  • Van bi inox 304 Kitz 10UTB 10UTBM0

Van bi inox 304 Kitz 10UTB 10UTBM

Giá: Liên hệ
  • Van bi inox Kitz 10UTB 10UTBM
  • Thân SCS13, SCS14, nối bích JIS10K
  • Sử dụng: Hơi, nước, khí nén, gas, oil
Mô tả sản phẩm

Van bi inox 304 Kitz 10UTB, kết nối bích JIS10K. Sử dụng cho: Hơi, khí nén, oil, gas, nước nóng

error: Content is protected !!