• Ceramic Check Valve0

Ceramic Check Valve

Price: Contact
  • Van gốm đặc biệt cho hóa chất
  • Trơ với 99% các loại axit
  • Vật liệu: thép, inox + gốm
  • Nhiệt độ tối đa: 200°C
  • Áp suất tối đa: 16bar
  • Xuất xứ: Đức, TQ
Product information

We only sell Ceramic Check Valve in Vietnam

 

 

Ceramic Check Valve

error: Content is protected !!