• PTFE PFA Lined Ball Type Check Valve0

PTFE PFA Lined Ball Type Check Valve

Price: Contact
  • Một chiều dạng bi lót PTFE PFA
  • Trơ với hóa chất axit hay kiềm
  • Vật liệu: thép, inox + PTFE, PFA
  • Nhiệt độ tối đa: 180°C
  • Áp suất tối đa: 25bar
  • Xuất xứ: Đức, TQ
Product information

We only sell PTFE PFA Lined Ball Type Check Valve in Vietnam

 

van một chiều dạng bi lót PTFE PFA

error: Content is protected !!