" /> Safety Valve Zetkama 781 782 - Van điều áp - Van giảm áp
  • Safety Valve Zetkama 781 7820

Safety Valve Zetkama 781 782

Price: Contact
  • Model: van xả áp Zetkama 781 782
  • Ứng dụng: xả áp hơi nóng và nước
  • Áp suất làm việc tối đa:  16bar
  • Nhiệt độ tối đa: 200 độ C
Product information

Safety Valve Zetkama 781 782 for steam, water in Vietnam

 

error: Content is protected !!