Zetkama Valve

Model: van 1 chiều zetkama 287 Ứng dụng: hơi nóng, nước, khí nén, gas.. Áp suất làm việc tối đa:  16bar
Model: van tay vặn hơi nóng Zetkama 215 Ứng dụng: hơi nóng, nước, khí nén, gas.. Áp suất làm việc tối đa:  16bar
Model: van an toàn nồi hơi Zetkama 630 Ứng dụng: xả áp hơi nóng Áp suất làm việc tối đa:  16bar
Model: van an toàn nồi hơi Zetkama 240 Loại: Đầu xả size lớn hơn đầu vào Ứng dụng: xả áp hơi nóng
Model: van xả áp Zetkama 781 782 Ứng dụng: xả áp hơi nóng và nước Áp suất làm việc tối đa:  16bar
error: Content is protected !!