• Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-270

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-27

Price: Contact
  • Model: van giảm áp hơi nóng Yoshitake GP-27 
  • Ứng dụng: điều chỉnh áp suất hơi nóng
  • Áp suất đầu vào: 0.1 - 1MPa (1bar - 10bar)
  • Áp suất đầu ra: 0.03 - 0.8MPa (0.3bar - 8bar)
  • Nhiệt độ tối đa: 220 độ C
  • Thân: Gang dẻo
  • Size: 125A, 150A, 200A
Product information

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-27 in Vietnam

 

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-27

error: Content is protected !!