• Safety Relief Valve YNV LST-1S0

Safety Relief Valve YNV LST-1S

Price: Contact
  • Thân đồng
  • Có tay hoặc không tay
  • Áp tới 1.1MPa ~11kgf/cm2 ~11bar
  • Dùng: Hơi, khí, dầu, nước
Product information

Safety Relief Valve YNV LST-1S

error: Content is protected !!