• Pressure Reducing GD-24 Yoshitake0

Pressure Reducing GD-24 Yoshitake

Price: Contact
Van điều áp - giảm áp nước nóng GD-24 Yoshitake. 
  • Áp suất đầu vào: 1.6MPa
  • Áp suất đầu ra: 0.05 - 0.55MPa
  • Nhiệt độ tối đa: 80độ C
  • Thân đồng, kết nối ren
Product information

Pressure Reducing GD-24 Yoshitake in Vietnam

 

Pressure Reducing GD-24 Yoshitake

 

 

error: Content is protected !!