• Ball valve Kitz UTKM0

Ball valve Kitz UTKM

Price: Contact
  • Van bi inox kitz UTKM
  • Nối ren class600
  • Sử dụng: hơi, khí nén, xăng dầu, gas và nước nóng lạnh
Product information

Ball valve Kitz UTKM

Ball valve Kitz UTKM

error: Content is protected !!