• Butterfly Valve Samwoo – Cast Iron – Lever type0

Butterfly Valve Samwoo – Cast Iron – Lever type

Price: Contact
  • Van bướm gang tay gạt Samwoo
  • Nhiệt độ làm việc tối đa 110 độ C
  • Thường dùng: khí gas, nước, dầu
Product information

Butterfly Valve Samwoo – Cast Iron – Lever type

Butterfly Valve Samwoo - Cast Iron - Lever type

error: Content is protected !!