• Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-1000EN HEN0

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-1000EN HEN

Price: Contact
  • Van giảm áp hay van điều áp Yoshitake Nhật
  • Thân gang, chịu nhiệt độ 220 độ
  • Kết nối bích PN16 hoặc PN25
  • Áp tối đa 1.0MPa hoặc 1.6MPa
Product information

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-1000EN HEN

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-1000EN HEN

error: Content is protected !!