• Butterfly Valve Samwoo – Cast Iron – Gear type0

Butterfly Valve Samwoo – Cast Iron – Gear type

Price: Contact
  • Van bướm gang tay quay Samwoo
  • Nhiệt độ tối đa 110 độ C
  • Dùng cho: Nước, dầu, gas
Product information

Butterfly Valve Samwoo – Cast Iron – Gear type

Butterfly Valve Samwoo - Cast Iron - Gear type

error: Content is protected !!